Skriv ut

Resestipendium

Föreningens medlemmar kan söka ekonomiskt bidrag för en studieresa som främjar kunskapsutbytet mellan personer verksamma inom trafik- och transportområdet i skilda länder. Efter resan skriver stipendiaten en reseberättelse som vanligtvis publiceras i Reflexen och här på hemsidan. 

Sista dag för ansökan är 31 december. Regler för ansökan och tilldelning av resestipendium finns i Bilblioteket under Stadgar och regler

Reseberättelserna finns att läsa i Bilblioteket under Reseberättelser.

Tidigare stipendiater